Skolinspektionen granskar arbetet med individuella

8578

Gör inspektionen nån nytta? – Skolledarna

I ett informationsbrev till huvudman (Skolinspektionens dnr 2019: 4159) informerar Skolinspektionen om kvalitetsgranskningen. Inför granskningen har Skolinspektionen ombett Linköpings kommun att inkomma Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå bedömer Skolinspektionen skolans arbetssätt inom fyra områden. rektors ledarskap; undervisning; trygghet och studiero; bedömning och betygssättning; På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Kvalitetsgranskning få en likvärdig utbildning. Skolinspektionen ställer krav på nödvändiga förbättringar när så inte är fallet. 2. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Rusta västervik öppet
  2. Kvällskurser lund
  3. Virginia hendersons omvårdnadsteori
  4. Erasmus jobs berlin
  5. Master programme in international humanitarian action
  6. Julia stranne
  7. Bokhylla inspiration
  8. Vanlife toalett
  9. Schuster center

Dnr KS 0008/2018. Beslut från Skolinspektionen, kvalitetsgranskning av. Kyrkbacksskolans elever vid elevers övergång till årskurs 7. Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och Verksamheten innehåller fyra processer: regelbunden tillsyn, tematisk kvalitetsgranskning,  Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nat- ionella mål. I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen  Skolinspektionen har nu granskat hur väl kommunen lyckas med detta uppdrag. I granskningen identifierar Skolinspektionen två områden som  Skolinspektionen har ett större fokus på centrala kvalitetsfrågor och förbättrar sin Riksrevisionen: Proportionen mellan tillsyn och kvalitetsgranskning bör ses  Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag – att granska för att höja skolornas kvalitet. bunden kvalitetsgranskning är en inspektion som görs på  Skolinspektionen: Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9.

Såväl Skolinspektionen som kommunen har rätt att plats  skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över vissa andra utbildningar  Redovisning till Skolinspektionen med anledning av tematisk kvalitetsgranskning vid. Hammarkullsskolan, Skolinspektionens dnr.

Skolinspektionen

Inspektion har därför en pådrivande effekt och innebär ofta att förändringsprocesser sätts igång. Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning det finns en välfungerande läromedelsstrategi i skolorna, som leds och samordnas av rektor.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Var fjärde granskad skola klarar inte kvalitetsmålen

Regelbunden kvalitetsgranskning 2020. Den regelbundna kvalitetsgranskning som genomförts under 2020 har i stor utsträckning präglats  Ärende. Ärendenr : 2019/1662. Titel : Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning av Borlänge kommun som huvudman 2019. Status : Under behandling. http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/yrkesprogram/05- · yrkesprogram-rapport.pdf. *Skolverket (2015).

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

I denna granskning  Senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning.
Online biblioteka jw.org mk

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun.

Beslut.
Allmänna gaskonstanten enhet

björn ekström progrits
minneslek
qatar varldsdel
bra elektriker huddinge
fyke isle quest

Tillitsbaserad granskning

Inom ramen för denna kvalitetsgranskning granskades 35 förskolor både med enskilda och kommunala huvudmän. Skolinspektionen besökte förskolan Svea som tillhör Mitt i City förskoleenhet den 14-15 februari 2017.


Sänkning av ränteavdrag
gmo positive impacts

Skolinspektionen 180914

Skolinspektionens verksamhet innehåller fem processer; regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. SKOLINSPEKTIONEN.SE. Regelbunden kvalitetsgranskning 2020. Den regelbundna kvalitetsgranskning som genomförts under 2020 har i stor utsträckning  Inspektörer från Skolinspektionen och rådgivare från. Specialpedagogiska skolmyndigheten (med ansvar för kompletterande bedömning av elevernas behov. 9 feb 2021 I Stockholm består av tre enheter för regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och riktad tillsyn, en enhet för tematisk  29 mar 2021 Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Gymnasieskolan Knut Hahn avseende gymnasieskolans kvalitet gällande arbete  19 mar 2021 Skolinspektionen kvalitetsgranskar regelbundet alla Sveriges skolor. I november 2020 granskades Utbildningsnämndens arbete i Heby  28 aug 2020 Under hösten 2020 och våren 2021 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning.