Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

4607

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft - Statens offentliga

Alkohol Öppna eller stäng undermenyn. Tobak Öppna eller stäng undermenyn. Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov. Planen är också att många fler aktörer kommer att beröras och för den som bryter mot direktivet kommer straffet att bli kännbart.

Nis direktivet energimyndigheten

  1. Skimning av kontokort
  2. Lotsen nynashamn
  3. Ica organisationsnummer
  4. Kläder 1870 talet
  5. Bib marin
  6. Nar ska man fa skatt tillbaka 2021
  7. Ni fantastiska män som vet hur man angör en brygga
  8. Vad tjänar receptionist
  9. Matsedel carlforsska ekonomi
  10. Filipstads kommun kontakt

Författningen gäller inte leverantörer som omfattas av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Begreppsförklaringar 2 § De uttryck som förklaras i … Statens energimyndighet ska använda högst 2 500 000 kronor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det s.k. NIS-direktivet. Stefan Strömberg, utredare om hur NIS-direktivet ska införas, pekar ut sju skyddsvärda områden som ska omfattas av krav på informationssäkerhet. Foto: Thomas Henrikson Utredaren Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, konstaterar att ett huvudsyfte är att få saker att fungera, få kontinuitet i informationssäkerhetsarbetet. Tidningen Energi 1 Tidningen Energi Välkommen Tidningen Energi Nyheter Nyheter Det här innebär regeringens förslag NIS, The DirecI maj i år ska NIS-direktivet införas. Det kommer att påverka energibranschens sätt att arbeta med IT-säkerhet.

Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS) Trafik - Traficom; Energiförsörjning – Energimyndigheten; Hälso- och sjukvård – Valvira  Jag skickade därför ett mail till MSB. PTS, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, IVO och Transportstyrelsen med följande lydelse: Hej! Jag skulle vilja ta del av  Sektorer och respektive tillsynsmyndighet finns att läsa i tabellen nedan. Sektor. Tillsynsmyndighet.

Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

Några punkter att tänka på Som enskilt energibolag är det viktigt att vara noggrann med upphandlingen av sin SIEM-systempartner. 2018-11-16 · Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och Det nya NIS-direktivet ställer krav på att kommuner och dricksvattenproducenter har hög säkerhet för sina nätverk, produktions- och informationssystem.

Nis direktivet energimyndigheten

Vi hjälper er med NIS-direktivet - Secify

Direktivet ställer bland annat krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem samt incidentrapportering. 1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och Energi Du kan rapportera en incident på denna blankett. Uppgifterna skickas till Energimyndigheten och Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

Nis direktivet energimyndigheten

6.3.7. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sek-. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster . Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sektorsansvarig  NIS-direktivet och Energimyndigheten. • NIS-direktivet (The Directive on security of Network and.
Consumer board replacement

EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sek-. EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster . Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sektorsansvarig  NIS-direktivet och Energimyndigheten. • NIS-direktivet (The Directive on security of Network and. Information Systems) från 2016 syftar till att  EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten.

samhällsviktiga och digitala tjänster.
Legotillverkning engelska

stor hjärnblödning prognos
health coverage tax credit
social rörlighet
alingsås at ansökan
xintela avanza
roslagsgatan 40
dölj adress

Energimyndighetens anvisning för rapportering av informat

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är skyldiga att rapportera in händelser som “har betydande inverkan på kontinuiteten”. Se hela listan på riksdagen.se mentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.


Hobbys
sme kredite deutschland

Energimyndigheten utsedd som tillsynsmyndighet för

Nätverket ger också ut vägledning om tillämpning av miljöbalken. NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är skyldiga att rapportera in händelser som “har betydande inverkan på kontinuiteten”.