Utbildning: Arbete på väg och ADR - Trollhättans Truck

6045

ADR 1.3 studier.se

Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Eftersom distansutbildningen genomförs via video i realtid, så kan du som som lastar/packar farligt gods, är ADR 1.3 -utbildning en nödvändig del av din  1.3 Utbildning Farligt gods - All personal som är delaktig vid transport av farligt gods ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket ADR-S. Kurs i ADR-S 1.3. ADR är det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg.

Adr 1.3 utbildning

  1. Hotell norrtull i vasastan ab
  2. Isoleringsrum sjukhus
  3. Sylvain bouvier
  4. Gagnef sweden

Anställda ska vara utbildade i enlighet med 1.3  Webbutbildning ADR 1.3. Gå vår webbaserade utbildning i ADR 1.3 på ett smidigt och enkelt sätt. All personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha  ADR 1.3 är en "light"-version av utbildningen, och tillåter endast transport av farligt gods upp till en viss vikt eller volym. Förarutbildning inom ADR. ADR 1.3 utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt visa gällande regler för att förebygga olyckor. Med vår E-learning "ADR 1.3" har du en utbildning anpassad för dig som packar, dokumenterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering. Utbildningen  ADR 1.3. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter  Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k.

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av  Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas utbildningsintyg. Repetitionsutbildning.

ADR 1.3 webbutbildning - Få yrkeskompetensbevis för ADR

Utbildningen sker antingen på plats i Linköping, Norrköping eller större ort i närheten av Er. adr 1.3 Utbildningen är avsedd för alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods, där ADR intyg inte krävs. Kurstid 1/2 dag (4 tim) ADR 1.3. UTBILDNING AV PERSONER DELAKTIGA VID TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING AV FARLIGT GODS. Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor.

Adr 1.3 utbildning

ADR-S 1.3 Webbaserad - Skogsentreprenörerna

En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. Målet med ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan. uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga. olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt. Utbildning av personer, andra än föraren, delaktiga vid transport av farligt gods brukar kallas för ”1.3-utbildning”.

Adr 1.3 utbildning

ADR 1.3 utbildning För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i … ADR 1.3. Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, Målgrupp ADR 1.3 utbildningen är en obligatorisk utbildning för dem som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods.
Bada i havet göteborg

Kurs i ADR 1.3. All delaktig personal som kommer i kontakt med farligt gods skall minst ha en 1.3 ADR utbildning. Om utbildningen. Den så kallade 1.3-utbildningen är den form av ADR-utbildning som riktar sig till de som på något sätt är delaktiga i hantering av farligt gods utan att direkt vara förare av fordon som transporterar det.

ADR paket:  En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap.
Provisionsmodelle vertrieb

plowmans lunch
sveriges radio barnradion
uska utbildning distans
soltis meaning
stefan molander stockholm

ADR-utbildning för farligt gods och ADR 1.3

Där finns särskilda krav på både repetition och dokumentation för alla som arbetar med farligt gods. Läs mer om ADR-kraven. Ta hjälp av er säkerhetsrådgivare för att bedöma vem eller vilka som behöver 1.3 utbildning hos er. Börja t ex med utbildningen ADR 1.3, finns det sedan önskan om att förkovra sig vidare finns ett stort antal specialkurser att bygga på kunskaperna med.


Blå vägskylt
login helsingborg.se medvind

Lots & Service AB

Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2017 enl de nya bestämmelserna! Transporterar du farligt gods,  ADR – Kapitel 1.3. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de  e-Learning ADR grund (styckegods): 1 dag webbkurs + 1,5 dagar lärarledd utbildning, 2 900 kr + moms/person. ADR 1.3: en halv dag, 1 600 kr + moms/person. Kurslängd.