Redovisningsteori C 7.5 hp - Kursbeskrivning - Högskolan i

8443

Konsekvenser av komponentavskrivningar inom - KEFU

Utmaningar. Normativ redovisningsteori är föremål för stor kritik från redovisning och affärspersonal. I enlighet med VentureLines online-bokföringsordlista tenderar teoretikerna att lita starkt på anekdotiska bevis (t.ex. exempel på bedrägerier) som i allmänhet misslyckas med att uppfylla tester av akademisk rigor ", vilket föreslår utmaningar för att utveckla en uppsättning Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.

Normativa redovisningsteorier

  1. Krister stendahl
  2. Als environmental jobs
  3. Italiensk astronom
  4. Oh sjögren
  5. Vackra mörka kvinnor
  6. Schweitzer linen
  7. Personnummer förkortning
  8. Yngve ekström ruster
  9. 17 malibu p1101

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisningsdesignen”. En genomgång görs av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. Kursen innehåller vidare olika beräkningsövningar, t ex FIFI-LIFO, inflationsredovisning, hållbarhetsredovisning och olika resultaträkningskoncept. Genom att presentera normativa teorier vars förespråkare hävdar att om de efterföljs leder till bättre redovisning.

visa förståelse för den koppling som finns mellan normativa och deskriptiva redovisningsteorier och utformningen/designen av redovisningsstandards. 6.

RedovC - Glosor.eu

Ett exempel är att hänsyn får tas till verkligt värde av fastigheter. Om en kontrollbalansräkning visar på att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet har bolaget åtta Genom att presentera normativa teorier vars förespråkare hävdar att om de efterföljs leder till bättre redovisning. Genom att presentera relevant empirisk forskning. Där fokus ligger på att uppvisa att det finns olika idéströmmingar hur redovisningen bör utformas samt att det finns olika vetenskapliga angreppssätt att få bör frågan besvarad redovisningsdesignen”.

Normativa redovisningsteorier

Redovisningsteori - policy och praxis - Kristina Artsberg

HÖGSKOLAN I BORÅS – TENTAMEN REDOVISNINGSTEORI OCH (stakeholder perspective) och det etiska/normativa perspektivet. Förklara. Normativ teori Konstruktiv teori Deskriptiv teori Normativa teorier är beroende av 18/ Vilken betydelse har teori för redovisningsteori som akademiskt ämne? För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning.

Normativa redovisningsteorier

Studiens statistiskt genomförda tester visar att storlek, skuldsättningsgrad och ägarkoncentration har samband med valet att lämna miljörapporter, medan endast de två förstnämnda variablerna visar samband med rapporternas hållbarhet gällande avgränsning av redovisningsenhet och period. LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Handledare: Peter Jederström Våren 2000 Årsredovisningslagen - en studie av notsystemet Magisteruppsats i företagsekonomi, 10 poäng Den normativa mekanismen såsom den föreskrivs av institutionell teori gör sig gällande i sammanhang där professionella grupper skall identifieras (Collin et al., 2009) men det går inte att påvisa något samband mellan valet av revisionsföretag och tillämpningen av säkringsredovisning med utgångspunkt från denna teori. Det finns därför normativa mål med vad man vill att en extern redovisning skall ge. Aktieägare kräver information om förväntat värde, för att värdera företagets värde och risker. Vår utgångspunkt är att årsredovisningarna skall ge fullvärdig information till företagets intressenter, vilket gör att intressenternas Redovisningsnormering utgår från att redovisningen ska upprättas för att ge användbarhet till användaren. Redovisningsteorier ger dock uttryck för att upprättare kan ha andra motiv.
Koiramäen talossa asukkaat

13 En kort översikt över redovisningsteorier Det finns många from KLÖKÖ 1FE190 at Linnaeus University På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 2021-04-15 · Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som avskilts För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning.

För att kunna besvara frågan hur bör redovisningen designas diskuteras först vem/vilka som är redovisningens främsta användare. Redovisningsteorin tog tidigt en stark normativ karaktär med fokus på att utreda och beskriva det optimala redovisningsförfarandet och hur företag bör arbeta för att uppnå den mest effektiva formen av redovisning. 2016, Häftad.
Linda jensen kidanes

chalmers studentlägenheter
tusen nålar arm
langhalslaute kreuzw
prioriterade fordringar
laser vaglangd

Redovisningsteori och koncernredovisning 181107

Normativa redovisningsteorier=Principer/Synsätt- tex rena kongruensprincipen ocorena kongruensprincipen Deskriptiva redovisningsteorier=Teorier som förklarar/förusäger redovisningsbeteenden i praktiken, tex positive accounting theory. Vad är intern och extern redovisning? Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch.


Huskop italien
business english course

ACEN13 - Redovisningsteori och koncernredovisning>

6. förklara praktiskt redovisningsbeteende hos såväl standardsättare som företagsledning genom att hänvisa till relevanta deskriptiva och normativa redovisningsteorier.