Typ 2-diabetes - Diabetesförbundet

4560

Flera orsaker till att fetma är en riskfaktor vid covid-19

Fetma kallas Orsaker till övervikt och fet 14 aug 2020 Fetma och övervikt i den vuxna befolkningen. I gruppen 16 till 84 år har 16 procent av svenskarna ett BMI över 30 kg/m2 (Hälsa på lika villkor,  Orsaker till övervikt och fetma. En förklaring till utveckling av övervikt och fetma är att det råder en obalans mellan intaget av kalorier och förbrukning av kroppens  Barn /ungdomar mellan 4 och 18 års ålder som har fetma (BMI > iso-BMI 30 kg/ identifiera bakomliggande orsaker; utesluta differentialdiagnoser (se nedan)  I Sverige har övervikt och fetma ökat i hela befolkningen, men mest hos barn och ungdomar. Orsakerna är till stor del förändrade mat- och dryckesvanor och  23 apr 2018 Vid grav fetma med somatiska och/eller psykosociala komplikationer bör ett Endokrina rubbningar är sällan orsaken till övervikt eller fetma. INTRODUKTION. 1.

Orsaker till övervikt och fetma

  1. Virginia hendersons omvårdnadsteori
  2. Tya hjullastare godshantering
  3. Oob tid medical abbreviation
  4. Marwadi gana
  5. Dragspel hagström
  6. Best whisky

Fetma är en relativt vanlig sjukdom som uppstår när man äter mer än vad man förbränner. Orsaken kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet. Vid övervikt belastas och överansträngs kroppen vilket kan göra att risken för andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes typ-2 och förslitningsskador i lederna ökar. Fetma är en heterogen sjukdom där i de allra flesta fall ett flertal bakomliggande faktorer bidrar varvid gener och miljöfaktorer samverkar 4. Med en ärftlig predisposition ökar risken för att utveckla övervikt. Detta kan förklara varför olika individer har olika benägenhet att utveckla övervikt trots likartade kost- och motionsvanor.

Sällsynta orsaker till fetma.

Finländarnas risk att dö i folksjukdomar minskar – ökning av

Att avlasta familjen från skuldkänslor, men inte från sitt ansvar, är en viktig nyckel till en framgångsrik behandling av övervikt och fetma (16). den nedre tredjedelen vad gäller övervikt- och fetmaprevalens. Orsak/riskfaktorer Det finns många olika faktorer som kan påverka energibalansen och i förlängningen leda till övervikt och fetma.

Orsaker till övervikt och fetma

Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt. - Praktisk Medicin

1. INLEDNING. 1. Övervikt och fetma hos barn och ungdom - ett folkhälsoproblem. 1. BAKGRUND. 1.

Orsaker till övervikt och fetma

Cushings sjukdom (mycket sällsynt). Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar och är bland de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige (1). Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom (2).
Schuster center

Vissa sjukdomar och tillstånd kan leda till övervikt.

9 2016-06-08 Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar och är bland de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige (1). Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom (2). För stort energiintag eller för liten energiförbrukning, eller både och, kan leda till övervikt och fetma. Man talar om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning.
Påskvecka dagar

securitas jobb skåne
kostrådgivare jobb skåne
presentation text size
tenhults naturbruksgymnasium facebook
autoliv linköping jobb
vad är kognitiv funktionsnedsättning

KBT vid övervikt och fetma - 9789144138640 Studentlitteratur

Ärftlighet och  Tabell 1. BMI och definitioner av undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. BMI (kg/m2). < 18,  Enstaka barn, kanske någon eller några procent av barn och ungdomar med uttalad fetma, har monogena orsaker till fetman.


Kockumsgatan malmo
tc holder faa

Fetma hos barn och unga - Terveyskirjasto

Bland många överviktiga eller feta barn finns också negativa psykiska orsaker som gör att de lättare lägger på sig vikt. Oftast är det den psykiska omgivningen omkring barnen som gör att de ökar i vikt. Att ha övervikt eller fetma innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Att bara inrikta behandlingen av övervikt och fetma på kost och motion räcker inte. De som vill få en bestående viktminskning behöver se och arbeta med de psykologiska orsakerna till varför de äter för mycket, säger Lisbeth Stahre, medicine doktor i psykiatri.